Stavitelství

David Zehnálek

Jednatel společnosti

Lukáš Ruber

Vedoucí kanceláře

Frank Sander

Prokurista Winning Deutschland

Ivo Hasala

Hlavní statik

Michal Okánik

Vedoucí projektant

Jakub Panáček

Vedoucí projektant

Ondřej Vlček

Vedoucí projektant

Jana Miková

Vedoucí projektant

Mykola Romashkyn

Vedoucí projektant