SAP Garden 2 – Red Bull Arena Mnichov

Zajišťovali jsme kompletní dodávku výkresů výztuže pro celou hokejovou arénu. V konečných fázích stavby jsme zákazníkům poskytovali i statickou podporu. Průměrně jsme dodávali cca 200 výkresů za měsíc.

Berlin Decks Projekt

Pro tento velký projekt jsme zpracovávali kompletní výkresy tvaru a výztuže. Mimo to jsme se podíleli na konceptu vodotěsných konstrukcí, a výkresové dokumentaci pro prefabrikované prvky.

Most přes řeku Labe

U německého města Wittenberge jsme získali zakázku o celkovém objemu cca 140 mil. EUR. Jednalo se o železobetonový most o celkové délce cca 1,1 km. Našemu německému zákazníkovi jsme dodali kompletní výkresovou dokumentaci pro realizaci železobetonových konstrukcí.

Zdymadla pro Finowkanal

Pro nejstarší umělou vodní cestu v Německu jsme dodali kompletní výkresy výztuže pro realizaci stavby tří zdymadel.

Soustava tří bytových domů u řeky Malše

Na tomto projektu jsme se podíleli jako hlavní dodavatelé kompletní části stavebně konstrukčního řešení včetně statických výpočtů.

Novostavba resortu v Pasohlávkách

Na tomto projektu jsme opět figurovali jako hlavní dodavatelé stavebně konstrukčního řešení včetně všech statických výpočtů.

Bytový dům v Brně

A jak uvádíme výše, v rámci firemního celku jsme schopni stavbu také realizovat. Zde jsme tedy nejenom zpracovali stavebně konstrukční řešení i se statickým výpočtem, ale zajišťujeme i samotnou realizaci hrubé stavby.