Kontakt.

Winning Steel s.r.o.
Křižíkova 2960/72
612 00 Brno
IČO: 04654960

tel: +420 511 185 800
e-mail: info@be-winning.com

Winning Deutschland GmbH
Worringstr. 250
45289 Essen

tel.: +49 201 846770-37
e-mail: frank.sander@be-winning.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: poverenec@be-winning.com

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Název projektu: Centrum sdílených služeb společnosti Winning Steel s.r.o.

Reg. číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0014506

Předmětem předkládaného projektu společnosti Winning Steel s.r.o. je rozšíření Centra sdílených služeb. Centrum bude rozděleno do dvou středisek – střediska projekce statiky a střediska strojírenské projekce. Zákazníky jednotlivých středisek budou externí společnosti ze zahraničí. V rámci realizace projektu  bude vytvořeno 64 nových pracovních míst.