Kontakt.

Sídlo společnosti

Winning Steel s.r.o.

Křižíkova 2960/72
612 00 Brno

tel: (+420) 511 185 800
e-mail: info@be-winning.com

IČO: 04654960
DIČ: CZ699006465

Obchod stavitelství

Winning Deutschland GmbH

Taubenstr. 13
45289 Essen

Frank Sander
prokurista

tel.:    (+49) 201 846 770 – 37
mob.: (+49) 174  69 800 – 80
e-mail: frank.sander@be-winning.com

Obchod strojírenství

Winning Steel s.r.o.

Křižíkova 2960/72
612 00 Brno

Ing. Marek Musil
senior konstruktér

tel.: (+420) 511 185 814
mob.: (+420) 702 298 732
e-mail: marek.musil@be-winning.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
tel: (+420) 511 185 860
e-mail: poverenec@be-winning.com 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Název projektu: Centrum sdílených služeb společnosti Winning Steel s.r.o.

Reg. číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0014506

Předmětem předkládaného projektu společnosti Winning Steel s.r.o. je rozšíření Centra sdílených služeb. Centrum bude rozděleno do dvou středisek – střediska projekce statiky a střediska strojírenské projekce. Zákazníky jednotlivých středisek budou externí společnosti ze zahraničí. V rámci realizace projektu  bude vytvořeno 64 nových pracovních míst.