Web team.

Erwann Mallier

Sales and Technical Director

T: (+420) 511 185 839

M: (+420) 725 981 144

erwann.mallier@be-winning.com

Bauwesen

Ondřej Vlček

Project Manager

T: (+420) 511 185 815

M: (+420) 724 569 734

ondrej.vlcek@be-winning.com

Tomáš Jelínek

Project Manager

T: (+420) 511 185 817
tomas.jelinek@be-winning.com

Kateřina Dolníčková

Project Manager

T: (+420) 511 185 817
katerina.dolnickova@be-winning.com

Patrik Burda

Project Manager

T: (+420) 511 185 820
patrik.burda@be-winning.com

Lukáš Ruber

Project Manager

T: (+420) 511 185 817
lukas.ruber@be-winning.com

David Zehnálek

Junior Project Manager

T: (+420) 511 185 820
patrik.burda@be-winning.com

Jiří Musil

Head of Construction

T: (+420) 511 185 817
lukas.ruber@be-winning.com

Maschinenbau

Milan Bula

Technical and Business Manager

M: (+420) 725 829 609

milan.bula@be-winning.com

Petr Staněk

Mechanical Engineer, Sales Representative

T: (+420) 511 185 814

M: (+420) 702 279 874

petr.stanek@be-winning.com

Winning Deutschland

Frank Sander

Niederlassungsleiter

M: +49 174 6980080

T: +49 201 846770-37

frank.sander@be-winning.com