Strojírenství.

Automatizujeme a optimalizujeme Vaše procesy.

Minimalizujeme Vaše ztrátové časy a maximalizujeme zisk.

Strojírenská skupina zajišťuje realizaci projektů především z oblasti automatizace a robotizace od zpracování nabídky přes projektové řízení, konstrukci, výrobu, oživení až po předání zákazníkovi. Realizace projektů probíhá vzhledem k rozsahu řešené problematiky ve spolupráci s osvědčenými dodavateli. Jsme certifikováni dle systému jakosti ISO 9001:2015.

Vyvíjíme stroje a zařízení pro automatizaci, transport, balení, montáž a testování dílů.

Jsme schopni nabídnout vývoj různých přípravků a speciálních měřidel. Kreslíme především v 3D softwaru Solid Works, můžeme nabídnout také Autocad a Invertor, případně předat data ve formátu step.

Náš cíl je nabídnout zákazníkovi optimální návrh, který přinese očekávané přínosy z oblasti nákladů, kvality, kapacit a podobně. Naše řešení se uplatňují v oblastech od automotiv, přes klasické strojírenství až po potravinářský průmysl. Konkrétní návrh vzniká ve spolupráci se zákazníkem, který zná nejlépe svoje podmínky a potřeby.

Řešené projekty z jednotlivých oblastí a naše nabídka.

Automatizační zařízení

Navrhneme Vám komplexní řešení automatizačního zařízení pro Vaši výrobu. Toto řešení může sestávat z mechanizačních prvků, robotů, transportních a kontrolních prvků.

Na obrázcích jsou příklady řešení, kde jsme zajišťovali konstrukci – jde o balicí linku a montážní pracoviště.

Robotizované pracoviště

Navrhneme Vám robotizované pracoviště včetně začlenění do výrobního procesu. Součástí řešení jsou úchopné prvky pro robota, periferie, program a řešení bezpečnosti.Typ robota se použije dle preferencí zákazníka.

Přípravky

Navrhneme Vám různé přípravky pro:

  • Polohování dílů při kontrole
  • Měření
  • Ohýbání
  • Svařování
  • Montáž

Kontrolní zařízení

Navrhneme Vám kontrolní zařízení a měřící přípravky od jednoduchých pro měření rozměrů za účasti operátora až po plně automatické s automatickým vyhodnocením a tříděním.

Ostatní

Dále navrhujeme různé:  

  • Dopravníky
  • Jednoúčelové stroje
  • Montážní zařízení
  • Násypky

Příklady referencí.

Každodenní komunikace a úzký kontakt s našimi zákazníky zaručují perfektní výsledky ve stanoveném období. Tím zaručujeme, že projekt je již od začátku vytvářen přesně podle přání zákazníka.

Petr Staněk, konstruktér strojírenství